Chương trình Đường Đến Thành Công – VTC

Chào bạn,

Mời bạn cùng chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc cùng với tôi qua những câu chuyện rất đời thường trong chương trình “Đường đến thành công” do VTC thực hiện.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=SxxQJ2LZUcs

 

Comments 120

 1. Tôn Ngộ Không 13/01/2012
  • bùi thị trang 18/01/2012
   • Trần Đăng Khoa 18/01/2012
 2. Linh Hoang 14/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 14/01/2012
   • Cao Thị Thư 16/01/2012
    • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
  • Huệ Hà 18/01/2012
   • Trần Đăng Khoa 18/01/2012
 3. Vo Phi Nhat Huy 14/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 14/01/2012
   • Ngo Thi Hong Van 16/01/2012
    • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 4. Như Seven Đoàn 14/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 14/01/2012
   • Quang Sơn 18/01/2012
 5. Tien Van Chu 14/01/2012
 6. Lê Hiếu 14/01/2012
 7. Milky-way Hang 14/01/2012
 8. Melissa Huynh 14/01/2012
 9. whitedaisy 14/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 14/01/2012
  • Xuân Hiệp 16/01/2012
   • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 10. Lê Sơn Thành 14/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
   • Hoang Long 18/01/2012
    • vuduyhau 06/02/2012
 11. nguyen dac tien 15/01/2012
  • Huỳnh Phương Đông 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
   • do xuan nhuong 18/01/2012
 12. hồ thanh tùng 15/01/2012
  • nguyễn Thị Hồng Liễu 16/01/2012
   • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 13. Vũ Anh Tuấn 15/01/2012
   • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 14. Trần Thị Khánh Linh 15/01/2012
  • Trần Thị Hương Giang 15/01/2012
   • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 15. Kim Uyen 15/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 16. Lê Văn Đông 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 17. Linh Vy 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 18. Vũ Thị Vân 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 19. Nguyễn Như Ngọc 16/01/2012
 20. Cao Minh Khoa 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
 21. lê thị thủy 16/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 16/01/2012
  • Trung Võ 19/01/2012
   • Trần Đăng Khoa 21/01/2012
 22. Huỳnh Trí Huy 16/01/2012
 23. Dương Trọng Nghĩa 16/01/2012
 24. Bình Nguyên 16/01/2012
 25. Vân Anh 16/01/2012
 26. Nguyễn Xuân Hường 17/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 18/01/2012
  • Huỳnh Trí Huy 21/01/2012
 27. Trương Giang 17/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 18/01/2012
 28. Nguyễn Thanh Huyền 21/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 22/01/2012
 29. Khánh Linh 23/01/2012
 30. Nguyễn Hiệp 28/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 01/02/2012
 31. Doan Doanh 29/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 01/02/2012
 32. Yen Nhi 30/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 01/02/2012
 33. Lê Thành Nhân 30/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 01/02/2012
 34. Huỳnh Ngọc Tuấn 31/01/2012
  • Trần Đăng Khoa 01/02/2012
 35. nguyen cuong 01/02/2012
 36. Nguyễn Văn Sắt 03/02/2012
 37. nguyễn thanh hải 04/02/2012
 38. Phạm Cao Tùng 07/02/2012
 39. Lã Đăng Cường 07/02/2012
  • Trần Đăng Khoa 08/02/2012
   • Hòa Mai Hạnh 10/02/2012
    • Trần Đăng Khoa 12/02/2012
 40. võ tấn hưng 16/02/2012
 41. Trần Quang Hưng 25/02/2012
  • Trần Đăng Khoa 27/02/2012

Leave a Reply