Giải thưởng FAHASA – Sách Được Bạn Đọc Yêu Thích Bình Chọn Lần II – 2014

GIẢI FAHASA BẠC

Tên sách: Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế
Tác giả: Adam Khoo
Dịch giả: Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy

Giải thưởng FAHASA – Sách Được Bạn Đọc Yêu Thích Bình Chọn Lần I – 2011

GIẢI VÀNG

Tên sách: Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế
Tác giả: Adam Khoo
Dịch giả: Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy

Giải thưởng FAHASA – Sách Được Bạn Đọc Yêu Thích Bình Chọn Lần I – 2011

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Tên sách: Bí Quyết Teen Thành Công
Tác giả: Adam Khoo – Gary Lee
Dịch giả: Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy