Giao lưu phỏng vấn 2 dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vy

Những chia sẻ hết sức gần gũi và thực tế của 2 dịch giả trẻ nổi tiếng là anh Trần Đăng Khoa và chị Uông Xuân Vy về công việc dịch thuật và quan điểm dịch thuật.

box_shortcode_dichthuat_770px

box_shortcode_dichthuat_770px

Leave a Reply