Sách "Con Cái Chúng Ta Đều Giỏi" được giới thiệu trên VTV1

Con cái chúng ta đều giỏi” lên VTV1 ngày 6/7/2009, chương trình “Mỗi ngày một cuốn sách”:

box_shortcode_dichthuat_770px

Comments 3

  1. Dang Van Cuong 11/10/2010
  2. Nguyễn thu hiền 27/05/2011
  3. trần quốc bảo 11/07/2011

Leave a Reply