TGM Coach Family: Niềm Tin Mới – Cuộc Sống Mới

Một số những hình ảnh kỷ niệm về Gia đình Coach  – niềm tự hào của TGM. Cảm ơn Coach Phan Nguyễn Minh Phương đã thực hiện video clip này trong một lúc ngẫu hứng.

Comment 1

  1. Nguyễn Thái Quang 19/03/2011

Leave a Reply