Thể hiện bản thân (Sức Sống Mới – VTV1)

Buổi tọa đàm về thể hiện bản thân và giúp con cái thể hiện bản thân với chương trình Sức Sống Mới do VTV1 thực hiện.

Comments 8

 1. Vũ Quỳnh Trang 09/08/2010
  • Trần Đăng Khoa 10/08/2010
   • Vũ Quỳnh Trang 11/08/2010
    • Vũ Quỳnh Trang 11/08/2010
 2. đào thị thu hà 08/09/2010
 3. nguyen van toan 23/09/2010
 4. Dolly Serrano 24/12/2010
  • Trần Đăng Khoa 04/01/2011

Leave a Reply